Treball de recerca

    La part central del treball, i la més important, consisteix en dotze fitxes, corresponents adotze carrers del nucli antic de Centelles. En cadascuna elles s’hi pot veure l’origen del nom del carrer, la seva ubicació i descripció, la seva informació històrica, alguns motius de les cases del carrer i alguna informació interessant; també els diferents punts d’interès del carrer, algunes visions personals i finalment s’hi pot trobar tot de fotografies, antigues i recents, del carrer o d’algun punt d’interès. Les visions personals són algunes anècdotes explicades per diferent gent sobre el poble o algun carrer en concret, per donar-li al treball un toc una mica més subjectiu.

    En el treball també hi he afegit elnou projecte de rehabilitació del nucli antic ja que afecta els carrers estudiats, que són el carrer Nou, carrer Socós, plaça Major, carrer Hospital i carrer Centre. Anteriorment ja es va rehabilitar el carrer Santa Anna, el carrer Sant Cristòfol, la plaça de Mossèn Joan Xandri, la Plaça Vella i la Sagrera que també es podran veure en fotografies.