plaça de Mossèn Joan Xandri

Centelles (Osona)


Interès: Mirar i passar

Picnic: No

plaça de Mossèn Joan Xandri - imatge 1
Ubicat en el nucli antic al centre del poble. El trànsit és restringit, només veïns. El carrer està asfaltat i té vorera a cada banda. En el sud hi ha el carrer Centre i la plaça Vella, a l’est la Sagrera i a l’oest el carrer Santa Anna i Sant Cristòfol. Els diumenges s’hi celebra el Mercat setmanal. En el punt més estret fa uns 8 metres i en el punt de més amplada uns 15 metres; i uns 26 metres de llarg.
Històric Geogràfic Social Onomàstic
etimologia

Origen del nom

La plaça de Mossèn Joan Xandri (1915 - 1944): en atenció al meritós treball desenvolupat pel rector mossèn Joan Xandri en la reconstrucció del temple parroquial i a petició del Consell local de joventut. En la sessió celebrada el dia 12 de març de 1954, s’acorda concedir el nom de “Mossèn Joan Xandri” a la plaça on es troba situada l'església parroquial.
historia

Informació històrica

La documentació més antiga la trobem l’any 898 a la carta de consagració de Sant Martí d’Aiguafreda, en què ja es parla del vilar de Sentelias (Centelles). A les parròquies se’ls assignava un espai de trenta passos de radi entorn de l’església, la sagrera, o terreny sagrat que es trobava sota la protecció de l’Església. A les sagreres es feren de bon principi uns petits edificis anomenats sagrers, on el rector i la gent del masos guardaven les collites i pagaven per això un cens a l’Església. Aquests edificis són els que donaran origen al poble. Per tant la plaça mossèn Xandri, anomenada també “de l'Església”, ha existit des dels començaments del poble.

Motius:


Nº2 Casa del Mossèn
5 Can Pratmarçó.

Altra informació:

- Mossèn Cinto tocava l’orgue i donava classes de cant a la mainada. - En el número 5, en el 1936, va ser on hi havia la Joventut Socialista.
punts

Punts d'interès

· Església Parroquial: Situada a la plaça Mossèn Joan Xandri. Construïda en el segles IX, XVII, XVIII, i XX. És d’estil barroc. La primera pedra inici de l’església és d’autor desconegut. La capella nova es va construir al 1682, juntament amb el campanar i l’església en l’any 1706. La primera església de Santa Coloma s’esmenta l’any 898. El 1635 s’allargà l’església cap a ponent. Té un valor històric artístic, testimonial, tipològic i paisatgístic. L’església consta d’una sola nau amb absis octogonals i sis capelles laterals per banda entre contraforts, i cor i tribunes a la primera planta. Engloba una capella adossada a la banda nord i un campanar de base quadrada, 7.8 m i una altura de 7.4 m. Els elements arquitectònics que cal destacar són els següents: la pedra tallada, el campanar, la façana principal, el portal lateral i la finestra reixada del cor de sant Llop.

anterior tornar següent

-